Chủ thớt có thể tự học lập trình game 3d qua Unity3d mà , engine này khá là tốt , kéo thả và cần một khả năng code vừa đủ là được roài :D. Quan trọng nhất vẫn là đam mê thôi ^^