bạn có thể tự học lập trình game hoàn toàn là điều khả thi nếu thật sự bạn có đam mê và kiến thức cơ bản nền tảng về lập trình các thuật toán , tuy nhiên theo kinh nghiêm nhiều năm lập trình của tôi,...