hệ điều hành linux là hệ điều hành ma toi duoc biet việt nam mình chưa mua được bản quyền của hệ điều hành này
nó mới được phiên bản của microsoft các bạn AI MÀ LẬP TRÌNH DƯỢC THÌ MÌNH KHEN TÀI