bạn có thể tham khảo các diễn dàn nhuư makegamevn bắt đầu với các bộ phần mềm làm game có sẵn.còn nếu muốn học lập trình game chuyên nghiệp thì có thể tham khảo VTC Academy