Tìm kiếm:

Type: Posts; User: jiSh@n; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.66 giây.

 1. Chú ý: Ông này đi spam à :blink:

  Ông này đi spam à :blink:
 2. Chú ý: Bộ mã ASCII chỉ có 256 ký tự, dưới 0 và trên 255...

  Bộ mã ASCII chỉ có 256 ký tự, dưới 0 và trên 255 thì ko có ký tự nào hết. Ý đồ mã hóa của bạn là mã hóa vòng, dưới 0 thì cho bắt đầu bằng 255, trên 255 thì bắt đầu bằng 0, đừng có cộng/trừ trực tiếp...
 3. Chú ý: Ngày xưa tui cũng có viết một chương trình...

  Ngày xưa tui cũng có viết một chương trình FontEdit tương tự như thế, tuy nhiên chạy trên Windows, có bổ sung thêm một số chức năng như copy các ký tự, copy từ font TTF của WIndows, tìm font từ một...
 4. Chú ý: Là font (bitmap 8x16) chứ còn gì nữa. Cứ 16 bytes...

  Là font (bitmap 8x16) chứ còn gì nữa. Cứ 16 bytes cho một ký tự, 1byte cho 1 dòng qúet, 1bit cho một điểm ảnh.
 5. Chú ý: Trong 2 font trên có một font là VNI-Helve, font...

  Trong 2 font trên có một font là VNI-Helve, font còn lại là font của ROM nhưng lâu wa' nên tui quên mất là cái nào.
  Tahoma Bold 8pt :

  ((0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),...
 6. Chú ý: Font 2: ((0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),...

  Font 2:

  ((0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,126,129,129,165,129,129,129,165,153,129,129,126,0,0),
  (0,0,126,255,255,255,219,255,255,219,231,255,255,126,0,0),...
 7. Chú ý: Thử mấy cái font này xem sao. Tui chuyển từ TTF...

  Thử mấy cái font này xem sao. Tui chuyển từ TTF sang đó.

  Font 1 : array[0..255,0..15] of byte=

  ((0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),
  (0,0,126,129,129,165,129,129,129,165,153,129,129,126,0,0),...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7