Thì chỉ cần chạy tập tin vrd.exe (thường trú) trước khi chạy Turbo là ok thôi.
Sau đó ở môi trường soạn thảo của turbo làm việc bình thường, muốn đánh chữ việt thì nhấn ctrl + tab (cái này của vrd)...