Mình upload lên đây mấy cái thư viện mà mình đã download được ở website http://DE.web1000.com - Nó là giải pháp tổng thể cho tất cả các vấn đề được đề cập trong topic này. Các bạn tự khám phá nhé