Cho mình hỏi, lưu mảng vào file rồi đọc vào chương trình bằng Installuserfont dc ko ? Mình chưa rõ định dạng file *.OBJ nên ko làm dc :((

[=========> Bổ sung bài viết <=========]Bạn...