mọi người có thể download cái bộ gõ tiếng Việt TELEX, font TCVN3 ở www.delphipages.com ,gõ từ tìm kiếm là Tinykey,

Tinykey là bộ gõ tiếng việt (free, open source) dùng cho Delphi, để dùng trong...