Chương trình chuyển từ *.ttf sang *.chr thì mình không biết tuy nhiên mình có một trình chuyển từ *.ttf sang *.xfn và *.chr sang *.xfn (một định dạng font trong đó có hỗ trợ font bitmap như *.fnt và...