các bác giúp em với
sao em lập trình đồ họa trong pascal sử dụng
Uses graph;
thấy báo lỗi :"error.not fount file GRAPH.TPU"
em thấy file đó trong UNITS của pascal mà.
chả hiểu gì cả