Trong khi "miễn phí" là ưu điểm lớn nhất, phần mềm cân điện tử miễn phí vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm "chết người" ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của người dùng. Cùng DTC điểm qua những...