Mình có dự cảm SEAGAME 30 sắp tới Philippines sẽ chèn ép các quốc gia khác giống như đợt vừa rồi Indonesia đã làm