http://diendanhosting.net
Diễn đàn trao đổi về domain/hosting dành cho người Việt Nam :D