ngày 25/8 cũng có km nạp trực tuyến qua mobifone next nữa đó, nay em thấy
Mobi km liên tục ah