Đăng kí rồi mà không vào được bác ơi, bác xem lại dùm cái