cái forum ở sign thu nhập cao không bác, giờ ít thấy forum đặt adsense rồi