Hình như iPhone cần apple ID gì đó hả. Thử tải ở techbigs xem, cũng thấy có file cài đặt đó.