Bạn nào có dự định tập tình vọc vạch mã nguồn mở như Joomla thì liên hệ mình nhận 1 số source miễn phí đẻ thử nghiệm nha.
Bên mình cũng đang có chương trình tặng một số template Joomla miễn phí bản...