Của bác đây, không cần jb, và free . Bác vào newapp .vn rồi tìm tên game đó là có, không post được link nên Bác thông cảm