Để có được một website đơn giản thì chỉ cần biết một chút kiến thức về html, css và sử sử dụng các công cụ mã nguồn mở là bạn có thể tự thiết kế website cho mình được rồi.

Và Go Luca đưa các tài...