Tìm kiếm:

Type: Posts; User: VuongChieuQuan; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.04 giây.

 1. Trả lời
  28
  Lần xem
  20,021

  Mình thấy rất nhiều bạn sử dụng mảng hai chiều...

  Mình thấy rất nhiều bạn sử dụng mảng hai chiều (ma trận )sai. Để cấp phát cho ma trận NxM bạn có thể cấp phát động như sau :


  double **A;
  A = (double**) malloc( N*sizeof(double*));
  ...
 2. Trả lời
  28
  Lần xem
  20,021

  @trhthong: Cách làm của bạn chưa đúng đâu. Mình...

  @trhthong: Cách làm của bạn chưa đúng đâu. Mình đã nói làm kiểu này chỉ đúng cho ma trận vuông ở trên rồi. Dùng con trỏ hết sức cẩn thận.
 3. Trả lời
  28
  Lần xem
  20,021

  Bài của bạn mình không đề cập đến vài lỗi như...

  Bài của bạn mình không đề cập đến vài lỗi như thiếu khai báo biến, sai tên biến (bạn complie sẽ nhìn thấy ngay).Cách làm này chỉ đúng với ma trận vuông, ma trận không vuông sai ngay.

  Mình ví dụ...
 4. Trả lời
  28
  Lần xem
  20,021

  Con trỏ là một vấn đề quan trọng cần lắm vững....

  Con trỏ là một vấn đề quan trọng cần lắm vững. Bạn lên tìm hiểu sâu về nó, bao giờ bạn giải thích được những câu hỏi sau thì hãy bắt tay vào lập trình với con trỏ:
  1. Con trỏ là gì ? Một biến kiểu...
 5. Trả lời
  28
  Lần xem
  20,021

  Vấn đề sử dụng con trỏ thế nào là một vấn đề...

  Vấn đề sử dụng con trỏ thế nào là một vấn đề tương đối khó.
  Mình code qua bài trên của bạn, bạn xem qua để tham khảo nhé, có chỗ nào không hiểu bạn cứ hỏi :


  #include <stdio.h>
  #include...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5