cái này thì phải làm qua dữ liệu mới, bác làm wp liên hệ em nha: netweb. vn