Ah vấn đề này dễ hiểu thui mà. Mình nghĩ là....!!!
Ah sao bạn không hỏi người khac nhỉ? Ý kiến hay đây chứ^-^!
That a good idie!