2 bài mà Dai Thien Thanh Trích dẫn nếu tôi nhớ không lầm thì 1 bài đã đăng trên Tuổi Trẻ, còn 1 bài đăng trên Thanh Niên (nhưng đều xuất phát từ các site hải ngoại). Thật ra 2 bài này cũng có trong...