Hiện tại online là ~~5000 , kinh thật. Ngoại trừ các diễn đàn về *** thì có lẽ đây là kỉ lục lớn, vì chỉ trong một thời gian vài chục tiếng đồng hồ mà đã thu hút hàng ngàn người. Mà ai là người được...