Tôi xin phép sửa bài của tôi. Xin lỗi các bác vì tôi post nhầm chủ đề.

Gửi tới các bác đã đọc bài tôi: Tôi công nhận bài viết của tôi đã sai ở chỗ: viết nhầm chủ đề. Tuy nhiên tôi phải đính chính...