Vừa đọc mấy tin trên tintucvietnam.com xong, thấy chuối thật, đúng là cùng một nhà bảo vệ nhau:


Ban giám khảo mà nói như thế này thì đúng là bó tay. Kiểu này có khi mình đi Download cái Apache...