Khi sử dụng AutoCAD, một trong những lỗi bạn thường gặp nhất là bị lỗi Font chữ Tiếng Việt. Lỗi này thường xảy ra khi bạn mới cài lại Win cho máy tính, hoặc tải được một file AutoCad được chia sẻ ở...