Đây là một phần mềm tính tiền lô đề , số đề xử lý một cách tự động mà người dùng không cần phải nhập liệu từ bàn phím, đạt độ sâu trong tính chuyên nghiệp.
Bạn mất nhiều thời gian để tính...