Tăng cấu hình, dung lượng, băng thông cho khách hàng mới thôi.

Khách hàng cũ đang sử dụng thì ko thấy tăng gì cả. ko lẽ lại hủy hợp đồng cũ đi rồi đăng ký cái mới để được hưởng theo chính sách mới...