Hiện nay ở Việt Nam, số lượng Oracle Database 12c vẫn còn khá ít, nên số lượng chứng chỉ 12c cũng không nhiều. Nên theo ý kiến cá nhân của mình, các bạn có chứng chỉ OCA 12c sẽ “có giá” hơn.