Phải chi thanh toán theo tháng mà 399.000 / tháng là quất luôn một em rồi ^^