Mấy anh chi cho hỏi có biết phần mềm nào đọc file ( *.pak, *.dll ) cho em xin, hoặc cho link down, cảm ơn nhiều nhiều lắm
Mấy cái file này ở trong game