Nghe bác thớt nói xong thấy kỷ nệm ùa về.
Ngày nay những diễn đàn hoạt động nghiêm túc từ hồi đầu, có chọn lọc thì mới có cơ hội tồn tại đến bây giờ, forum vẫn còn chỗ đứng vì anh em làm seo vẫn rất...