Em thấy các anh giới thiệu về Irrlicht rất hấp dẫn nhưng thực sự em không biết những code này được viết trên ngôn ngữ gì, download ở đâu. Em muốn hỏi để thực hiện việc lập trình game bằng Irrlicht...