Mặc định Mọi người cho em hỏi về file *.godat
Đầu tiên mình rất cám ơn mọi người đã ghé qua xem câu hỏi của mình.
Nói thật mình không phải là dân IT nên mọi người có gì nhẹ tay dùm mình nhé

Hiện...