Tốt nhất là dùng đầu óc, tư duy logic của mình.
Ngôn ngữ nào làm game cũng OK hết.