Bác nào có sách đồ họa của Mr. Dương Thiên Tứ, có thể share cho em được không???
Cám ơn các bác rất nhiều...