Bác nào biết cách cài Spliter Cell 3 ko? Giúp squall với