Bây giờ tiện lắm bạn ơi, không cần gì đâu chỉ bỏ ra 1,5-2tr là bạn là giám đốc 1 cty với vốn điều lệ bạc tỷ rồi (thường là 1 tỷ).