Cho tôi hỏi ở quán Tứ Hải có tổ chức lớp Dưỡng sinh nào không, tôi muốn học Sang TQ, họ kết hợp ẩm thực, du lịch với dưỡng sinh và công tác khám chữa bệnh rất hay.

variant1