thời đại công nghệ số mọi cái làm việc qua internet không còn phải hóa đơn đỏ, rồi chờ vài ngày sau mới có