Trước kết em HTC 8X. Mua về dùng phải nói là khả năng chụp ảnh của nó tuyệt vời