Đang dùng 520, nói chung là hài lòng. Mới dùng Windows phone không quen nhưng dùng một thời gian thì thích hơn Android nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn.