Giờ có lẽ không có hãng nào còn dùng Windows phone