Không tham gia dự thi thì vào tham gia bình chọn cũng có thể trúng thưởng mấy em Huawei Honor 4C, hoặc download các App dự thi về xài cũng thú vị :)