Thích con 1020 lắm mà không có tiền mua!! hix hixx