Hổng lẽ mod phải BAN nick hàng loạt, "UP" lên cho các cụ khác xử lý :lick: