Mình cũng chưa biết Microformats có tác dụng gì không nữa!